Podatek vat - najczęściej stosowane i aktualnie obowiązujące formularze

VAT-7/VAT-7K - deklaracja podatku od towarów i usług składana za okresy miesięczne/kwartalne.

VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT-UE - informacja o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów.

VAT-Z - zgłoszenie o zaprzestaniu działalności podlegającej opodatkowaniu.