Księgowa czy biuro?

Pytanie o wyższość czy to księgowej czy biura rachunkowego w dokonywaniu rozliczeń rachunkowych przez podmioty gospodarcze jest jak najbardziej stosowne i właściwe.

Choć trudno tu właściwie mówić o wyższości czy niższości poszczególnych usług rachunkowych, gdyż wszystko jest uwarunkowane indywidualną sytuacją przedsiębiorstwa.

Mam tu na myśli przede wszystkim wielkość firmy, obroty jakimi dysponuje oraz zakres rynku na którym funkcjonuje. Wszystko to, rzutuje na mniej lub bardziej rozbudowany system ewidencji finansowej.

Zasobność firmy jest czynnikiem ostatecznie determinującym dokonanie wyboru pomiędzy usługami księgowej czy biura rachunkowego. Zatrudnienie osoby, która będzie samodzielnie prowadzić księgowość na terenie firmy, to kosztowne stworzenie stanowiska pracy, na które nie stać małe firmy. Niewielkie biznesy zazwyczaj prowadzą rachunkowość we własnym zakresie lub zlecają przeprowadzenie bilansu biuru rachunkowemu.

Jest ono zdecydowanie tańsze, gdyż klient płaci za określoną, jednorazową usługę.

Pomoc takiego biura w stosunku do rozbudowanego przedsiębiorstwa jest nie tylko niemożliwa ze względu na ciągłość prowadzenia ewidencji gospodarczej i ścisłego nadzoru księgowego, ale i nie opłacalna przy tak dużej liczbie zleceń.