Ksiegowość pojedyncza

Księgowość pojedyncza jest najwcześniejszą formą ewidencji wartości wybranych składników majątku i procesów gospodarczych. Dowolność zasad ewidencji oraz brak powiązań między jej poszczególnymi elementami powodują, że nie można uzyskać rzetelnego obrazu majątku oraz określić wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej, co w konsekwencji powoduje, że jest wykorzystywana tylko tam, gdzie prowadzona działalność gospodarcza jest nieskomplikowana i niewielkich rozmiarów, rozmiarów postaci księgi przychodów i rozchodów
Wróć