Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa (księgi rachunkowe), charakteryzuje się tym, że:

  • księgi opracowuje się ściśle wedle prawnie uregulowanych zasad dokumentacji, ewidencji;
  • opracowane informacje dotyczą przeszłości gospodarczej firmy, ale ważne są dla jej przyszłości;
  • informacje opracowywane dotyczą zdarzeń gospodarczych wyrażonych wartościowo.

Wróć